Lekcje Gry
Jak odbywają się lekcje?
Lekcje Gry Gitara
Jak się zapisać?
Lekcje Gry Klawisze Perkusj
Poznaj nauczycieli instrumentów.

Płatności

Lekcje w Centrum muzycznym RIFF są płatne, miesięczne czesne wynosi 280 zł i jest to opłata stała płatna z góry, do 15-go każdego miesiąca. W ramach opłat Centrum Muzyczne RIFF zobowiązuje się do przeprowadzenia czterech lekcji w miesiącu. Lekcje odbywają się regularnie raz w tygodniu i trwają godzinę zegarową (60 min.). Mają charakter indywidualny. Jeżeli w miesiącu przypada pięć lekcji, wówczas dodatkowa piąta lekcja zaliczana jest na poczet lekcji nieodbytych w terminie, z powodu świąt, lub ferii zimowych itp. (w okresie świąt i ferii zimowych CMRiff funkcjonuje tak jak w innych miesiącach i z tego tytułu nie ulega zmianie opłata miesięczna) Oprócz zajęć indywidualnych, dla uczniów, którzy osiągnęli wyróżniający się poziom gry, proponujemy dodatkowo zajęcia zespołowe, gdzie można będzie nabyte umiejętności wykorzystać w praktyce i poszerzyć. Przewidziane są też koncerty, ale to dopiero po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zespołu.

Centrum Muzyczne Riff

  • Lekcje indywidualne
  • Zajecia zespołowe