Lekcje Gry
Jak odbywają się lekcje?
Lekcje Gry Gitara
Jak się zapisać?
Lekcje Gry Klawisze Perkusj
Poznaj nauczycieli instrumentów.

Jak wygląda lekcja?

Lekcje odbywają się regularnie raz w tygodniu i trwają godzinę zegarową (60 min.) Mają charakter indywidualny, więc dzień i godzina jest ustalana na początku roku szkolnego i dostosowana do indywidualnych możliwości ucznia.

Dopuszczalna jest także drobna korekta planu zajęć w przypadku np. zmian planu lekcji w szkołach itp., jednak w miarę możliwości do końca września powinien zostać ostatecznie ustalony.
Lekcje indywidualne odbywają się wg programu ustalonego na początku nauki i konsekwentnie realizowanego na kolejnych zajęciach. Program nauczania jest dostosowany indywidualnie do każdego ucznia, czyli do jego możliwości,
stopnia zaawansowania i stylu muzycznego, w którym chciałby w przyszłości doskonalić swoje umiejętności.
W przypadku uczniów rozpoczynających zmagania z instrumentem, program nauczania Centrum Muzycznego Riff zbliżony jest do programu szkoły muzycznej I stopnia.
Obejmuje wiadomości z zakresu zasad muzyki (wiadomości o nutach, dźwiękach, melodii, akordach, rytmie itp.) i stanowi podstawę do dalszego rozwoju muzycznego w dobranym indywidualnie kierunku.
Lekcja składa się z rozgrzewki, powtórzenia wiadomości z poprzednich zajęć, zagrania ćwiczeń bądź utworów zadanych wcześniej do nauczenia lub wyćwiczenia w domu i ewentualnej korekty. Następnie realizowanie kolejnych punktów programu, czyli poznawanie nowych zagadnień z zakresu szeroko pojętej muzyki, rozpracowywanie nowych utworów i ćwiczenia techniczne.
W przypadku zajęć zespołowych, główną uwagę skupia się na opanowaniu umiejętności gry zespołowej, czyli poznawaniu roli wybranego instrumentu w zespole, dostosowywanie brzmienia, barwy, a także głośności poszczególnych instrumentów. Struktura lekcji podobnie jak na zajęciach indywidualnych, czyli rozgrzewka, powtórzenie ostatnio przerabianych utworów i rozpracowywanie nowych.

Lekcje śpiewu

Naukę śpiewu proponujemy w dwóch wariantach:

Lekcje indywidualne ( m.in. emisja głosu, dykcja), które odbywają się na takich samych zasadach, jak w przypadku indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych.

Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe, w 3-4 osobowych zespołach, w ramach których realizowany będzie program przygotowujący m.in. do konkursów i przeglądów piosenki.

Jak się zapisać?

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, zarówno tych chcących rozpocząć naukę na wybranym instrumencie, jak i tych, którzy chcą pogłębić posiadane już umiejętności.

Wszelkie informacje, oraz zapisy telefonicznie
Tel. 726177716
Lub osobiście w Centrum Muzycznym RIFF w Toruniu przy ul. Kościuszki 41/47

Zapytania proszę przesyłać e- mailem

Centrum Muzyczne Riff

  • Lekcje indywidualne
  • Zajecia zespołowe